Julai 06, 2009

a m a n

peace is a long process..
which requires long patience and..
humility from those at the top of power..


okay wa translate dalam bahasa melayu yang betul..


keamanan adalah proses yang panjang..
yang memerlukan kesabaran yang tinggi dan..
kerendahan hati dari ketinggian kuasa..


nanti wa xplain..
lu baca dl..

peeslashass :)

Tiada ulasan: